Animační Aertěk

Animační Aertěk

Animační tábory se zaměřují na kreativní kombinování filmové a výtvarné tvorby, které klasická animace přirozeně propojuje. Důraz je kladen na hledání odpovídajícího výtvarného výrazu pro zvolené téma a jeho realizaci prostřednictvím různých tradičních nebo experimentálních animačních technik.

Vlastní natáčení filmu

Hlavním programem tábora je realizace krátkometrážního filmu v malém týmu po 4 až 5 dětech a pod dohledem zkušeného lektora nebo lektorky. Při tom se plně seznamují s procesem animované tvorby během vlastního natáčení filmu. Filmové štáby pracují v malých ateliérech. Mezi táborové zkušenosti patří i naučit se uplatnit postprodukční postupy včetně práce se zvukem.

Animační dílny

Součástí táborového programu bývají úvodní animační dílny, kdy si účastníci zkouší možnosti různých tradičních nebo méně obvyklých animačních technik. .

Vizuální aktivity

Během táborového programu je dán prostor i jiným vizuálním aktivitám, jako jsou techniky tisku na grafickém lisu, dílna analogové a digitální fotografie. Sledujeme významné filmy a věnujeme se jejich rozborům.

Táborové aktivity

Na táboře nechybí i tradiční táborové aktivity, jako jsou výlety do okolí, sportovní a jiné hry, rozcvičky.

Zálesácké aktivity

Nevyhýbáme se ani zálesáckým aktivitám, jako je přespání pod širákem nebo lesní kino.

Projekce v kině Aero

Animační Aertěky jsou zakončeny projekcí poslední den tábora v sále kina Aero, při které jednotlivé skupiny představují své filmové projekty před publikem z rodičů a přátel.

Tým vedoucích:

František Topinka

hlavní vedoucí, animátor, pedagog

Thea Pfeffermannová

animátorka, filmařka

Nikola Micajová

animátorka, filmařka, fotografka

Jan Kolegar

animátork, filmař

Jan Kroutil

zástupce hlavního vedoucího, animátor

Adam Svěcený

vedoucí pohybových a herních aktivit, animátor


Natočili jsme

odkaz na youtube kanál s filmy z animačních Aertěků

Navštívili nás

Výběr osobností, které byly hosty Aertěků

Ozvěte se nám

Odkaz na kontaktní formulář


mladší

pro děti ve věku od 10 do 14/15 let

14. 7. až 25. 7. 2024
cena: 8 900,-

starší

pro děti ve věku od 14 do 16 let
(momentálně zaplněn, můžete se registrovat jako náhradníci)

9. 8. až 20. 8. 2024
cena: 8 900,-