Dokumentární soboty v Aeroškole

Dokumentární soboty v Aeroškole

Page Title

zpět na výběr kurzů
Zkus si natočit svůj první dokumentární film!


Letos se speciálními hosty: 

  • Jaroslav Kratochvíl, dokumentarista

  • Apolena Rychlíková, dokumentaristka, aktivistka a novinářka

  • Jitka Kotrlová, filmová producentka

Termíny – sobota 11. 3. 2023, sobota 25. 3. 2023, sobota 15. 4. 2023, sobota 13. 5. 2023 (čas vždy 10.30 - 18.00)

V průběhu kurzu budou účastníci poznávat krásu dokumentárního filmu. Kurzem účastníků provedou lektoři Viki a Ranjan a navíc i speciální hosté, kteří v diskusi a konzultacích budou se studenty sdílet své jedinečné profesionální zkušenosti.

Lekce budou rozděleny do tří tematických okruhů – zaměřených na určitý dokumentární žánr, pořadí přednášek a jednotlivých natáčení určuje lektor (a závisí také na časových možnostech našich vzácných hostů). Během každé lekce studenti natočí krátkou dokumentární studii, kterou si budou následně stříhat a dokončovat s pomocí lektora Ranjana Rampala. Na závěrečné lekci bude projekce hotových filmů.


tři základní tematické okruhy kurzu:


1. Co je dokumentární film? Způsob natáčení a žánry dokumentárního filmu, speciální host: producentka Jitka Kotrlová

Dokument o zemi nebo o určitém městském prostoru, budeme točit v exteriérech Prahy, soustředíme se na zachycení audiovizuální atmosféry určitého konkrétního prostředí (nádraží, park, staré město, přístav v Praze, opuštěný dům - prostředí po dohodě se studenty určí lektor)

2. Protagonista dokumentárního filmu - speciální host: Jaroslav Kratochvíl


Intimní portrét blízkého člověka, nebo osobnosti, která mě zaujala.
Přednáška o psychologii, autentických emocích a tom jak točit intimní portrét člověka.
Studenti mohou konzultovat s hostem výběr svého protagonisty pro svůj dokumentární portrét, ukázat natočený materiál (který mohou po konzultaci s lektory točit průběžně již od začátku kurzu)


3. Investigativní dokument - speciální host: Apolena Rychlíková.


Zaznamenání vybraného společenského jevu, nebo určitého problému, kauzy ve specifickém sociálním prostředí. Řízené psychologické rozhovory s respondenty, otázka respektování etických hranic v dokumen. Autenticita a fikce, manipulace s fakty v dokumentárním filmu.


4. závěrečná lekce - postprodukce dokumentárních filmů.

Na závěrečné lekci bude probíhat postprodukce a projekce a diskuse o všech hotových dílech, která vznikla během celého kurzu.

Medailonky hostů


Apolena Rychlíková
Česká režisérka dokumentárních filmů, aktivistka a novinářka, v současnosti redaktorka publicistického serveru A2larm. Ve své práci se zabývá problematikou genderové rovnosti, dostupnosti bydlení, exekucí a dalšími tématy sociální spravedlnosti. V roce 2017 získal její film Hranice práce cenu za nejlepší dokumentární film na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. V červnu 2021 obdržela v rámci Novinářské ceny 2020 ocenění Novinářská křepelka.

Jaroslav Kratochvíl
Dokumentarista věnující se tématům a lidem, které má rád. Debutoval snímkem Lovu zdar!, natočil portrét rabína Karola Sidona, cestovatele Miloslava Stingla, expremiéra Petra Pitharta, obraz poválečných veřejných poprav a stav poloostrovu Krym po ruské anexi. S kamerou navštívil více než čtyřicet židovských hřbitovů a jako rešeršista našel archivy pro nespočet dokumentů a seriálů. Má rád běh, postsovětský prostor a město Plzeň. Nemá rád rajčata. Drží palce Viktorce Plzeň, Celticu, skautům a nám všem, protože to všechno jednou dobře dopadne.

Jitka Kotrlová
Filmová producentka a festivalová dramaturgyně. V roce 2013 založila společnost Frame films, ve které produkovala filmy Sněží! (2018, r. Kristina Nedvědová) a Central Bus Station (r. Tomáš Elšík, 2018), koprodukční film Soviet man (režie Ivo Briedis, LT, LV) a Kuciak: Vražda novináře (r. Matt Sarnecki, DK, USA, CZ, 2022).  V současné době pracuje na dokumentárních filmech Džungle Placht (r. Alice Růžičková), Kdo tu dnes chybí (r. Květa Chaloupková) a Ent (r. Tomáš Elšík). Připravuje celovečerní film Bouřliváci (r. Kristina Elšíková). Pracovala pro řadu českých filmových festivalů v programovém či industry oddělení (Karlovy Vary IFF, Ostrava Kamera OKO, Finále Plzeň, Fresh Film Fest, EKOFILM). Je zároveň členkou Asociace Film/Výchova a Green Film Network (asociace filmových festivalů zaměřených na environment a ekologii).

(Dojde-li ke změně termínu, účastníci budou v předstihu informováni a lekce bude nahrazena v jiném vhodném termínu.)