Filmový kroužek pro nejmladší školáky

Filmový kroužek pro nejmladší školáky

Page Title

Hravou formou děti procházejí všemi fázemi procesu výroby filmu. Kurz je určen pro děti ve věku 6 – 9 a setkají se zde se základy filmu (filmovými profesemi, filmovou řečí, psaním, natáčením apod.). Krom praktických cvičení zaměřených na jednotlivé aspekty filmu (obraz, zvuk, světlo, barvy, příběh atd.) si vyzkouší tvorbu krátkých filmů a videí.