Kurz filmového herectví

Kurz filmového herectví

    Kurz lze koupit výhodně v kombinaci s kurzem Filmové tvorby, probíhajícím rovněž každých 14 dní ve stejný den a hodinu. Oba kurzy se obsahově dobře doplňují a mají společné úvodní a závěrečné hodiny a natáčecí víkend. 


    V průběhu kurzu si budete moci prakticky vyzkoušet rozličné variace filmového herectví. Od herectví v grotesce němého filmu přes stylizované herectví filmového experimentu, civilní herectví až po hereckou improvizaci. Dozvíte se také a na vlastní kůži poznáte rozdíl mezi divadelním a filmovým herectvím. Pochopíte zásadní význam imaginace, hry, podtextu i kouzlo nepopisného dialogu. Na místě si budeme jednotlivé etudy inscenovat, variovat a natáčet. Hrát v etudách i stát za kamerou, nebo v pozici režiséra budete právě vy. Není nutné mít předchozí zkušenosti, předpokládá se zájem, schopnost práce v týmu a otevřenost.

    Výsledkem hereckého kurzu bude vlastní herecký showreel, kterým se absolvent kurzu může prezentovat na castinzích a konkurzech. Účastníci kurzu budou také účinkovat ve filmech, které budou vznikat na našem filmovém kurzu.

    Obsah kurzu:

    • Kurz bude koncipován z těchto důležitých témat, každé téma se bude účastníky prakticky zkoumat, na každé lekci budou účastníci s pomocí pedagoga realizovat herecké zadání.

    • Úvod do fenoménu herectví, napodobování, a předvádění se v přírodě, rituál, dětská hra, fenomén divadla, kontrast reality a magie inscenace “jen jako”.

    • Situace a prostor, konflikt a emoce, katarze nebo zvrat jako vrchol scény

    • Možnosti dialogu a podtext ve filmu

    • Imaginace herce, improvizace

    • Tvorba “instantních emocí” ve filmu

    • Různé směry ve filmovém herectví a praktické zkoušení i natáčení jednoduchých etud podle zadání.

    Absolvent kurzu filmového herectví získá praktické zkušenosti z náročné a fascinující práce herce ve filmu. Kromě vícera natočených etud si účastník také může zkusit zahrát v krátkých filmech režisérů z filmových kurzů Aeroškoly. Aeroškola dokáže tvořivým a zvídavým lidem každého věku pomoct překonat hranice svého já, zažít si jaké je to být na chvíli někdo jiný a taky díky novým kontaktům vás přiblížit k profesionálnímu filmovému světu v ČR.

    Poznámka: kurz probíhá v českém a slovenském jazyce, ale jsme v případě zájmu schopni studentům poskytnout i english-friendly :-)

    V případě jakýchkoli dalších otázek k obsahu a průběhu kurzu neváhejte kontaktovat lektorku Viktorii.


    Rozpis lekcí

    • 2. 10. první úvodní společná lekce s filmaři - vzájemné představení účastníků obou kurz

    • 16.10 lekce herci  - přednáška o filmovém herectví - co to je, vysvětlení základních postupů práce herce na kameru, přednáška o budování filmové postavy, o velikostech záběrů, natáčení etudy s přechodem emocí v detailním záběru

    • 30.10 pokračování natáčení etudy v detailním záběru - přechod emocí v detailu.

    • 13.11 přednáška o dramatickém konfliktu a točení kontaktní konfliktní situace na kameru podle zadání lektora

    • 20.11 Společná lekce s filmaři - finální práce na scénářích plus casting herců

    • 27.11. pokračování natáčení dramatického konfliktu - kontaktní scéna.

    • 23.11. a 30.11 natáčecí soboty - natáčení filmů v Aeroškole - společná práce filmařů a herců.

    • 4.12. společná lekce pro herce a filmaře - velká příprava štábů před druhou natáčecí sobotou.

    • 18.12. natáčení dynamické akční scény v pohybu podle zadání lektora

    • 15. 1.  poslední společná lekce filmařů a herců - projekce hotových filmů a hereckých etud.


    .    Trailer na kurz

    ukázky tvorby z předchozích ročníků.

    Trailer na kurz

    ukázky tvorby z předchozích ročníků.