Praktické základy filmové režie

Praktické základy filmové režie

Page Title

Víkendový intenzivní kurz Praktické základy filmové režie má studentům po stránce teoretické a hlavně praktické přiblížit náročnou a zodpovědnou práci filmového režiséra. 


V průběhu 2 dní se v přednáškach doplněných filmovými ukázkami seznámíme s nejdůležitějšími osobnostmi filmové režie a jejich pracovními postupy, přičemž si vždy natočíme krátkou praktickou etudu, v níž budeme přímo na místě aplikovat dané režijní postupy.

Výstupem z kurzu budou krom získaných teoretických vědomostí a krátké režijní etudy točené v průběhu kurzu.

Na jednotlivé dny se lze přihlásit i samostatně (pište na prihlasky@aeroskola.cz) ale pro lepší návaznost doporučujeme celý kurz.

Náplň kurzu:


Sobota 16.12
10 00 - 15 30 přednáška (od 12 30 - 13 00 pauza na oběd)
1. co je to filmová režie a v čem spočívá tato profese - úvod do tématu, filmová mizanscéna jako základní nástroj režiséra a její jednotlivé složky.
2. Buster Keaton, Wes Anderson - vizuální kvalita filmové scény.
3. Ch. Chaplin - tvorba filmové komedie a tragédie, důležitost tématu a režisérského úhlu pohledu.
4. Sergej Ejzenštejn, Pudovkin - filmová montáž - zásadní nástroj režiséra.
5. Robert Bresson - práce s filmovým časem a prostorem, kreativní zvuková dramaturgie jako základní pomůcka režiséra.
6. F. Fellini - režisér a jeho imaginace, fantazie a hravost ve filmu.
7. J. Luc Godard, Francois Truffaut - francouzská nová vlna, film jako odvážná koláž, režisér rozbíjí pravidla filmového vyprávění.
8. Alfred Hitchcock - režisér a práce so strachem a s napětím.
9. Stanley Kubrick - autorská režie, práce režiséra s filmovými žánry.
10. David Lynch - režírování stylizovaného filmového násilí.
12. Michael Haneke a tabu ve filmu.
13. Lars Von Trier - dogma.
14. Ulrich Siedel filmový charakter a jeho filmový prostor.
15 30 - 17 30
Praktická část: natáčení etudy, téma studenti dostanou na místě.
17 30 - 18 30 projekce etud

Neděle 14.12
10 00 - 15 30 přednáška (12 30 - 13 00 pauza na oběd)
1. osobnosti z filmové režie v ČR - Alexander Hackenschmied - základy filmové reklamy, filmový dokument a experiment.
2. Vojtěch Jasný a využití barvy a krajiny ve filmu.
3. Oskarový film Obchod na korze.
6. Česká nová vlna - výtvarná kvalita filmového záběru v rukách režiséra, spolupráce s kameramanem.  
7. František Daniel - stavba filmového příběhu, režisér a psaní scénáře, spolupráce s dramaturgem.
8. Věra Chytilová, režisér a pozorovaní světa. Režisér musí mít jasnou vizi.
9. Drahomíra Vihanová, Jan Němec - režisér a rozklad času a prostoru ve filmu.
10. Miloš Forman - autenticita a film, práce s nehercem, filmová režie v Hollywoodu.
11. Juraj Herz - Spalovač Mrtvol - režisér a filmová adaptace literární předlohy.
12. Jiří Menzel - jak natočit oskarový film I, práce s emocemi.
13. Jan Svěrák - jak natočit oskarový film II, práce s emocemi.
14. Bohdan Sláma, Ivo Trajkov, Václav Kadrnka - režisér a jeho film se musí umět dívat.  
15. Marty is dead. Režisér a filmový seriál.
16. Filmový režisér a jeho možnosti uplatnění v ČR.

15 30 - 17 30
17. Praktická část: natáčení krátké etudy, téma studenti dostanou na místě.

17 30 - 18 30
 Společná projekce etud, které vznikly na hodinách, zhodnocení získaných vědomostí, diskuse.Seznam literatury:

ARISTOTELÉS. Poetika.  Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996. Prel. Dr. Milan Mráz (z gréckeho originálu Aristoteles De arte poetica liber, R. Kassel, Oxonia 1965).

Dagmar Bláhová. HERECTVÍ A FILM. Praha: Nakladatelství AMU, 2020.

David Bordwell - Kristin Thompson. Dějiny filmu. Praha: Akademie múzických umění, 2007. Přel. Helena Bendová a další (McGraw-Hill Companies, Inc. 2004).

David Bordwell – Kristin Thompson. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie múzických umění, 2011.

Francois Truffaut. Rozhory HITCHCOCK – TRUFFAUT. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. Přel. Ljubomír Oliva.

Ivana Chubbuck. THE POWER OF THE ACTOR. New York: Penguin Random House LLC, 2004.

Ivo Bláha. Zvuková dramaturgia audiovizuálneho diela. Praha: Akademie múzických umění, 2004.

Jan Hendl. Kvalitativní výskum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012

James Monaco. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. Přel. Tomáš Liška, Jan Valenta (Oxford University Press, London 2000).

James Monaco: Nová Vlna. Praha: Akademie múzických umění, 2001. Přel. Vít Janeček, Tomáš Liška (Oxford University Press, New York 1976-7).

Jaroslav Vostrý. O hercích a herectví. Praha: ACHÁT, 1998.

Josef Valušiak. ZÁKLADY STŘIHOVÉ SKLADBY. Praha: Nakladatelství AMU, 2012.

Judith Weston. DIRECTING ACTORS. Michigan:  Michal Wiese Productions, 1996.

Konstantin Sergejevič Stanislavskij. O HERECKEJ PRÁCI. Bratialava: Tália, 1997.

Lucie Králová. ROZUMĚT TELEVIZI. Praha: Nakladatelství AMU, 2021.

Miloš Mistrík. HERECKÉ TECHNIKY 20.STOROČIA. Bratislava: VEDA, 2003.

Myléne Bressonová. BRESSON O BRESSONOVI Rozhovory (1943 – 1983). Praha: Václav Žák – Casablanca, 2016. Přel. David Čeněk (Flammarion, 2013).

Peter Scherhaufer. Čítanka z dejín divadelnej réžie od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999.

Robert Bresson. Poznámky o kinematografu. Praha: Dauphin, 1998. Přel. Miloš Fryš (Gallimard, 1995).

Ronald Hayman."Robert Bresson in Conversation". Transatlantic Review, 1973.

S. M. Ejzenštejn. UMENIE MIZANSCÉNY. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. Prel. Viera Mikulášová-Škridlová, Miroslav Neumann.

S. M. Ejzenštejn. UMENIE MIZANSCÉNY II. Bratislava: DIVADELNÝ ÚSTAV BRATISLAVA, 1999. Prel. Viera Mikulášová-Škridlová.

Stephen Parker. Bretold Brecht. Praha: Akademie múzických umění, 2019. Přel. Ladislav Koppl (Bloomsbury publishing, 2014).