Animo-English

Animo-English

Page Title

This course is a link between 15animation and English. You will learn how to create your own animation from the scratch. Suitable for czech speaking, bilingual or english native speakers. Age: 10-15 years old. The tutors are Carl Warwick, a multimedia artist based in Prague and Klára Doležálková, an Aeroškola animation lecturer.

Kroužek propojující animaci s výukou angličtiny povede multimediální umělec trvale žijící v Praze, rodilý mluvčí Carl Warwick.

Celý kurz je vedený v angličtině. Hlavní lektor Carl pochází z Velké Británie, lektorka Klára je dlouhodobou spolupracovnicí Aeroškoly s výbornou znalostí angličtiny. Hlavní tvůrčí aktivitou celého kurzu je práce na animovaném filmu od námětu přes scénář po samotnou realizaci a postprodukci. Účastníci se postupně učí, jak vyjádřit své představy a nápady v angličtině, osvojují si slovník potřebný k tvorbě a realizaci filmu a animace. Velký důraz je kladen na část příběhotvornou, která poskytuje prostor pro procvičování jazykových dovedností.

Účastníci kurzu se naučí základy tvorby animovaného filmu a zároveň si osvojují nová slovíčka, procvičují konverzaci a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Pro účast na kurzu není potřeba předchozích znalostí z oblasti filmu a animace, předpokládá se zájem o výtvarnou tvorbu a filmu, chuť učit se nové věci.

V oblasti jazykové doporučujeme mírně pokročilou vstupní úroveň - na kurzu se komunikuje pouze v angličtině!