VJing a videomapping II

VJing a videomapping II

Page Title
Kurz je určen pro absolventy prvního kurzu a pro mírně pokročilé zájemce, orientující se již v základech programu Resolume Arena.


VJing je vizuální disciplína známá hlavně z klubů a koncertů. Postupy a principy VJingu se ale využívají i v uměleckých audiovizuálních instalacích, v divadle a v nejrůznějších formách komerčních a uměleckých prezentací. V tomto kurzu se budeme zabývat jednak technickou stránkou videoprojekcí, ale také obsahovou – co, proč a jak chcete promítat.