Vjing a videomapping

Page Title

VJing je vizuální disciplína známá hlavně z klubů a koncertů. Postupy a principy VJingu se ale využívají i v uměleckých audiovizuálních instalacích, v divadle a také ve škole. Nejrůznější aplikace, programy a nástroje VJingu nabízí širokou škálu uplatnění v rámci výuky uměleckých oborů ve školním i mimoškolního vzdělávání. VJing může propojovat výtvarnou, filmovou i hudební výchovu. Postupy živé animace kombinují animační, počítačové a vyprávěcí dovednosti. Videomapping umožňuje kombinovat výtvarná, filmová, hudební a počítačová díla v jedinečnou audiovizuální performance v daném konkrétním místě a prostoru.