Animo-English

Animo-English

Page Title

This course is a link between animation and English. You will learn how to create your own animation from scratch. Suitable for Czech-speaking, bilingual, or English native speakers. Age: 10-15 years old. The tutors are Samuel Whitten and Klára Doležálková. The course starts on October 03 at 3:30 p.m. in the Žižkov studio, Ambrožova 9, Prague 3 - Žižkov.

Kroužek propojující animaci s výukou angličtiny povede multimediální umělec trvale žijící v Praze, rodilý mluvčí Logan Gonzales.

Celý kurz je vedený v angličtině. Hlavní lektor pochází z Ameriky, lektorka Klára je dlouhodobou spolupracovnicí Aeroškoly s výbornou znalostí angličtiny. Hlavní tvůrčí aktivitou celého kurzu je práce na animovaném filmu od námětu přes scénář po samotnou realizaci a postprodukci. Účastníci se postupně učí, jak vyjádřit své představy a nápady v angličtině, osvojují si slovník potřebný k tvorbě a realizaci filmu a animace. Velký důraz je kladen na část příběhotvornou, která poskytuje prostor pro procvičování jazykových dovedností.

Účastníci kurzu se naučí základy tvorby animovaného filmu a zároveň si osvojují nová slovíčka, procvičují konverzaci a komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Pro účast na kurzu není potřeba předchozích znalostí z oblasti filmu a animace, předpokládá se zájem o výtvarnou tvorbu a filmu, chuť učit se nové věci.

V oblasti jazykové doporučujeme mírně pokročilou vstupní úroveň - na kurzu se komunikuje pouze v angličtině!


 
 

Liza's adventure

Film vzniklý na kurzu Animo-english v roce 2022

 
 

Liquor store

videoklip vytvořený dětmi na příměstském táboře Animo-enghlish v roce 2022

 
 

Astrocat

Film vzniklý na kurzu Animo-english v roce 2022